Akty prawne

Internetowy System Aktów Prawnych ISAP to baza zawierajaca opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 

obraz przedstawia logo Dziennika Ustaw, zarys orła na białym tle kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu

 

 

obraz przedstawia logo Monitora Polskiego, zarys orła na białym tle kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu