Herb, barwy powiatu

Zgodnie z treścią art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. 78/31/130 z późn. zm.) – „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz inne insygnia i symbole".

W związku z powyższym, 28 czerwca 2000 roku podjęta została uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ustanowienia wzoru symbolu - wizerunku herbu Powiatu Zgorzeleckiego, jak też wynikających z niego barw oraz flag. O posiadaniu przez powiat własnego herbu i flagi stanowi również Statut Powiatu Zgorzeleckiego.