Statut Powiatu Zgorzeleckiego

Statut jest najważniejszym aktem prawnym w samorządzie powiatowym, o którym stanowi rada powiatu. Statut określa w szczególności:

  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, w tym komisji rewizyjnej,
  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu,
  • zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich,
  • zasady tworzenia i działania klubów radnych rady powiatu,
  • herb i flagę powiatu.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578.)

Statut Powiatu Zgorzeleckiego został ustanowiony Uchwałą nr IV/9/98 w dniu 18 grudnia 1998 przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego. Poniżej publikujemy statut wraz ze zmianami wprowadzonymi 9 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XLV/255/2005.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (342.pdf)Statut Powiatu Zgorzeleckiego 6259 kB