Rada Powiatu Zgorzeleckiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.


W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2014-2018 wchodzą:

1.  Stanisław Żuk - Przewodniczący
2.  Marek Dołkowski - Wiceprzewodniczący
3.  Artur Sienkiewicz - Wiceprzewodniczący


pozostali radni:


4.   Artur Bieliński
5.   Urszula Ciupak
6.   Iwona Derucka
7.   Daniel Fryc
8.   Wiesława Kisiel - Smółka
9.   Eleonora Kozieł
10. Marek Kurzyński
11. Krzysztof Mazurek
12. Wiktoria Rataj
13. Kazimierz Słabicki
14. Małgorzata Sokołowska
15. Alicja Sośniak
16. Kazimierz Szczech
17. Andrzej Tyc
18. Mariusz Wieczorek
19. Małgorzata Wiśniewska
20. Mateusz Włos
21. Sławomir Zawada