Wybory 2018

Uchwała nr XLVIII/319/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Zgorzeleckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (KLIK)

 

KALENDARZ WYBORCZY
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

 

SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
budynek 8a
piętro I, p. 203


SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZGORZELCU ORAZ TERMINY PEŁNIONYCH DYŻURÓW (KLIK)

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZGORZELCU ORAZ TERMINY PEŁNIONYCH DYŻURÓW (KLIK)

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZGORZELCU O PEŁNIONYCH DYŻURACH W DNIACH 20 I 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. (KLIK)

 

 

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej
w Zgorzelcu

Uprzejmie informujemy, że dyżur Powiatowej Komisji Wyborczej
w dniu dzisiejszym zostaje zawieszony.
Wszczyna się dyżur w dniu 23.10.2018r. o godz. 9:00 w celu ustalenia wyników wyborów do Rady Powiatu Zgorzeleckiego.