Budowa oświetlenia drogowego w Koźlicach -dz. nr 46/10, 240 i 248 Obr. Koźlice

  Numer rejestru 46/2017
2 Data złożenia wniosku 11.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia drogowego w Koźlicach, dz. nr 46/10, 240 i 248          ( Obr. Koźlice )
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017