Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie:

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie.

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.;), udostępnieniu podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art.9 ustawy, dotyczące m.in.:

 • stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
 • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
 • środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
 • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
 • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji.

 

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku:

Na stronach BIP organów administracji udostępniany jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. 2018 poz. 2081), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw, wykazy danych zawierających dane o środowisku prowadzone są w formie elektronicznej i udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Aby wyszukać karty z Wykazów znajdujące się na Ekoportalu, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE

 

Załączniki:
Pobierz plik (Karta 68 2020 Zgłoszenie zmiana - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.docx)Karta 68 2020 Zgłoszenie zmiana - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu karta 68  2020..pdf)Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu karta 68 2020..pdf[ ]631 kB
Pobierz plik (korekta dot. pisma z dn. 06.03.2020 stacja bazowa 1301 Zgorzelec Groszowa..pdf)Stacja bazowa 1301 Zgorzelec Groszowa, korekta, dot. pisma z dn. 06.03.2020[ ]568 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3106.pdf)Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3[ ]1316 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf)Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych[ ]3230 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne - stacja bazowa ZGR3106.docx)Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne - [ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Sprawozdanie z pomiarów pół elektromagnetycznych.pdf)Karta 114 2020 Sprawozdanie z pomiarów pół elektromagnetycznych.pdf[ ]2107 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 49077.docx)Karta 114 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 49077.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Formularz zgłoszenia zmiany nieistotnej 49077.pdf)Karta 114 2020 Formularz zgłoszenia zmiany nieistotnej 49077.pdf[ ]803 kB
Pobierz plik (Karta 115 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3023..docx)Karta 115 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3023..docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 115 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3023.pdf)Karta 115 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3023.pdf[ ]2019 kB
Pobierz plik (Karta 115 formularz akutalizacyjny zmiany nieistotnej ZGR3023.pdf)Karta 115 formularz akutalizacyjny zmiany nieistotnej ZGR3023.pdf[ ]953 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3024..docx)Karta 116 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3024..docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3024.pdf)Karta 116 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3024.pdf[ ]1202 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3024.pdf)Karta 116 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3024.pdf[ ]2254 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne BT33178.docx)Karta 140 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne BT33178.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna BT33178.pdf)Karta 140 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna BT33178.pdf[ ]887 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektomagnetycznych BT33178.pdf)Karta 140 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektomagnetycznych BT33178.pdf[ ]3312 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3103.docx)Karta 142 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3103.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR 3103.pdf)Karta 142 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR 3103.pdf[ ]1222 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3103.pdf)Karta 142 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3103.pdf[ ]2739 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3106.docx)Karta 141 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3106.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3106.pdf)Karta 141 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3106.pdf[ ]1342 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3106.pdf)Karta 141 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3106.pdf[ ]3221 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020  Zgłoszenie instalacji- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3105.docx)Karta 145 2020 Zgłoszenie instalacji- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3105.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020 Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ZGR3105.pdf)Karta 145 2020 Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ZGR3105.pdf[ ]1490 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3105.pdf)Karta 145 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3105.pdf[ ]2463 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3101.docx)Karta 144 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3101.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3101.pdf)Karta 144 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3101.pdf[ ]1190 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf)Karta 144 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf[ ]2688 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69587N!.docx)Karta 147 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69587N!.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja radiokomunikacyjna 69587N!.pdf)Karta 147 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja radiokomunikacyjna 69587N!.pdf[ ]728 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja radiokomunikacyjna 69587N! Zgorzelec Centrum.pdf)Karta 147 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja radiokomunikacyjna 69587N! Zgorzelec Centrum.pdf[ ]3401 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69569N!.docx)Karta 148 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69569N!.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020 formularz aktualizacyjny zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 69569N!(Zgorzelec_Koźmin).pdf)Karta 148 2020 formularz aktualizacyjny zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 69569N!(Zgorzelec_Koźmin).pdf[ ]728 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych 69569N! (Zgorzelec_Koźmin).pdf)Karta 148 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych 69569N! (Zgorzelec_Koźmin).pdf[ ]2812 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3011.docx)Karta 149 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3011.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 149 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]1004 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 149 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]3095 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3003.docx)Karta 150 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3003.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003.pdf)Karta 150 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003.pdf[ ]1423 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020 sprawozdanie z pomiarow z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003 Zgorzelec.pdf)Karta 150 2020 sprawozdanie z pomiarow z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003 Zgorzelec.pdf[ ]3407 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020 formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf)Karta 151 2020 formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf[ ]1520 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020  zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR006 , Zgorzelec.docx)Karta 151 2020 zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR006 , Zgorzelec.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006 Miasto Zgorzelec.pdf)Karta 151 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006 Miasto Zgorzelec.pdf[ ]2878 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana danych istalacja radiokomunikacynja 3876 (69565N!)Ruszow.pdf)Karta 152 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana danych istalacja radiokomunikacynja 3876 (69565N!)Ruszow.pdf[ ]820 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020 Sprawozdanie aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3876 (69565N!)Ruszów.pdf)Karta 152 2020 Sprawozdanie aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3876 (69565N!)Ruszów.pdf[ ]4299 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne 3876 (69565N!)Ruszow.docx)Karta 152 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne 3876 (69565N!)Ruszow.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne Stacja bazowa tel.komórkowej ZGR3105.docx)Karta 214 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne Stacja bazowa tel.komórkowej ZGR3105.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020 formularz zgłoszeniowy zmiana nieistotna Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3105.pdf)Karta 214 2020 formularz zgłoszeniowy zmiana nieistotna Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3105.pdf[ ]1501 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3105.pdf)Karta 214 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3105.pdf[ ]2724 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.docx)Karta 218 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020 Formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3107 dz.nr 297, 59-940 Piaseczna.pdf)Karta 218 2020 Formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3107 dz.nr 297, 59-940 Piaseczna.pdf[ ]1496 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020 sprawozdzanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.pdf)Karta 218 2020 sprawozdzanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.pdf[ ]3071 kB