Zgodnie ze Statutem Powiatu Zgorzeleckiego - rozdział III, § 66:

 

1. Powiat tworzy jednostki organizacyjne( kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu), [...].

2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.

3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu określają odrębne przepisy.

5. Zarząd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym.

Uchwała w załącznikach poniżej:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 26 styczeń 2020 19:10 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:54 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:55 Super User